תקצוב או חיזוי: ההבדלים המרכזיים

כאשר הדברים מגיעים לקבלת החלטות, הקצאת משאבים, והבטחת היציבות הפיננסית של הארגון – פעולות של תקצוב וחיזוי הן פעולות חיוניות. חיזוי ותקצוב הן פעולות קשורות אבל נפרדות, שלכל אחת מהן יעדים, שיטות ותוצאות שונים.

מהו תקצוב?

תקצוב הוא תהליך של תכנון והקצאת משאבים לתקופה מסויימת, כגון שנה פיננסית. הוא כולל בתוכו קביעת יעדי הוצאה והכנסה, קביעת המשאבים הנדרשים, וניהול תזרים המזומנים.
תקציב הוא התוכנית לדרך בה החברה צפויה לנהל את העסקים שלה בשנה הפיננסית הקרובה. הוא יוצר את הבסיס לפעילות עסקית בשנה הקרובה.
הוא מכתיב החלטות הקשורות ל:
היכן להשקיע
באילו עלויות לקצץ
היכן להקצות יותר משאבים
היכן למקד מאמצים מסוימים
צוותי התכנון והפיתוח הפיננסי עובדים עם מחלקות ויחידות עסקיות אחרות כדי להכין את התקציבים המחלקתיים, ולאחד אותם לתקציב כללי אחד.

מהו חיזוי?

חיזוי הוא הערכה של מה החברה תשיג אם תמשיך להציג ביצועים דומים לאלה הנוכחיים. הוא מראה עד כמה תסתטה מהתקציב אם תמשיך באותה הדרך.
צוותי התכנון הפיננסי יוצרים, מעדכנים, ומתחזקים מודלים פיננסים. הם שומרים על חיזוי מפורט של הפעילות העתידית של החברה.
לאחר שהסתיימו התקציבים. בכל רבעון, אנו בוחנים מה התרחש בפועל אל מול התקציב. לא הכל הולך כמתוכנן. בנקודה זו החיזוי הרבעוני הופך לחשוב. הוא מסייע לכמת ולנהל את הפער שבין התקציב המקורי למציאות. על פי התובנות העדכניות, החיזוי הוא המקום אליו החברה באמת צועדת.

תקצוב מול חיזוי: הבנת ההבדלים המרכזיים:

יעד: התקצוב הוא תהליך של יצירת תוכנית פיננסית לתקופה מוגדרת, בדרך כלל שנה פיננסית. החיזוי הוא תהליך של צפי התוצאות הפיננסיות בעתיד, בהתבסס על נתונים היסטוריים ומגמות.
קלט: תקצוב מתחיל בהגדרת היעדים הפיננסים והקצאת המשאבים כדי להשיג אותם. חיזוי משתמש בנתונים פיננסים היסטוריים ומגמות בשוק כדי ליצר תחזיות.
אופק הזמן: תקצוב הוא בדרך כלל כלי תכנון ארוך טווח אשר מכסה שנה פיננסית או יותר. חיזוי יכול להתבצע עבור כל תקופת זמן: חודש, רבעון, שנה או 3 שנים.
דיוק: תקציבים הם בדרך כלל מפורטים ומדויקים, עם יעדים מפורטים של הכנסות והוצאות. חיזוי הוא פחות מדויק, כתוצאה מחוסר הוודאות של אירועים עתידיים.
גמישות: תקציבים הם סטטיים ולעיתים חקוקים בסלע, וקשה לשנות אותם לאורך השנה. חיזוי לעומת זאת, ניתן לעדכון כאשר נחשפים למידע חדש.
רמת פירוט: תקציבים הם בדרך מפורטים יותר, כשהם מכסים את כל ההוצאות וההכנסות. תעחזיות לעומת זאת, הן לעיתים קרובות פחות מפורטות ומספקות מבט מלמעלה.
שימוש: תקציבים משמשים כדי להנחות את מקבלי ההחלטות הפיננסים וכדי למדוד ביצועים אל מול יעדים. תחזיות משמשות כדי לצפות אירועים עתידיים ולהתאים את התוכניות בהתאם.
קבלת החלטות: תקצוב הוא כלי בתהליך קבלת ההחלטות, מפני שהוא מסייע למנהלים להקצות משאבים ולתעדף יוזמות. חיזוי משמש כדי ליידע ולתמוך במקבלי החלטות, באמצעות מתן נקודת מבט אל התוצאות האפשריות בעתיד.
תפקיד ההנהלה: תקציבים לעיתים קרובות כוללים קלט ואישור מההנהלה הבכירה, בעוד חיזוי לעיתים קרובות מבוצע על ידי צוותים אל מול מחלקות שונות.
דיוק: תקצוב מבוסס על הנחות שנחקרו היטב, אבל עדיין יכול להיות חשוף לחריגות משמעותיות מהתוצאות הממשיות. הדיוק של חיזוי יכול להיות מושפע מאירועים בלתי צפויים ושינויים בשוק.
רלוונטיות: תקציבים חשובים לחברות שצריכות תכנון וניהול של העסף שלהן, בעוד חיזוי הוא מרכיב חשוב בחברות שרוצות לדעת ולהתכנן לתנאי השוק בעתיד.
עמידה ברגולציה: תקצוב תלוי לעיתים קרובות בדרישות רגולטוריות ובסטנדרטים של דיווח פיננסי, בעוד חיזוי לרוב אינו כפוף לאותה רמת רגולציה.
מורכבות המודלים: מידול פיננסי משחק תפקיד חשוב גם בתקצוב וחיזוי. עם זאת, תקצוב, בדרך כללי, יתבסס על מודלים פיננסים מורכבים פחות, בעוד חיזוי לעיתים קרובות מתבסס על מודלים ואלגוריתמים לחיזוי תוצאות עתידיות.
דגש: תקצוב שם דגש על שליטה בעלויות וניהול משאבים, בעוד חיזוי מתמקד בהבנת התוצאות הפיננסיות העתידיות.
המשכיות: תקצוב הוא תהליך שבדרך כלל נעשה ברמה שנתית או חצי שנתית. בעוד חיזוי הוא תהליך מתמשך אשר מתעדכן לפי הצורך כדי לשקף שינויים בתנאי השוק.
נתונים היסטוריים מול זמן אמת: חיזוי לרוב ישתמש בנתוני זמן אמת ומגמות בשוק, בעוד תקצוב יתבסס על נתונים היסטוריים והנחות.
תהליך חזרתי: גם תקצוב וגם חיזוי הם תהליכים חזרתיים. התקצוב עלול לכלול תהליך חזרתי, עם מספר סבבי תיקונים ועדכונים. בעוד חיזוי עלול לכלול תהליך דינאמי ומתמשך יותר.
בסיס להשוואה: תקצוב מספק בסיס להשוואת ביצועים קיימים אל מול תוצאות מתוכננות. חיזוי מספק בסיס להערכת פוטנציאל הסיכון וחיזוי תוצאות עתידיות.
דינאמי מול סטאטי: חיזוי הוא תהליך שמשתנה לאורך זמן, בעוד תקצוב הוא תהליך שנועד לתקופה מסוימת של זמן.
קלט ממחלקות אחרות: תקצוב יכול לכלול קלט רב ממחלקות אחרות, כגון שיווק ומכירות. בעוד חיזוי עלול לכלול קלט קטן יותר, והוא נעשה בעיקר על ידי צוותי פיננסים וניתוח נתונים.
תקצוב וחיזוי משרתים יעדים שונים, והם כלים חשובים לתכנון וקבלת החלטות.

מומזנים לקרוא עוד על חיזוי מלאי וחיזוי ביקושים.

מוזמנים לשתף
Picture of אמנון רסנר
אמנון רסנר

בעלים ומנכ''ל של רסנר תוכנות לוגיסטיות

תוכן עניינים
דברו איתנו עוד היום
למאמרים נוספים

תפריט נגישות