נטפים

בשנת 1965 הקימו קיבוץ חצרים ביחד עם מהנדס המים שמחה בלאס את השימוש בשיטת ההשקיה בטפטוף, והוקמה חברת "נטפים".

עם השנים "נטפים" גדלו, פיתחו עוד מוצרים והקימו ורכשו חברות בנות בעולם.

בשנת 2012 חברת "נטפים", הפועלת בכ-200 מדינות, בעלת כ-30 חברות בנות ו-17 מפעלי ייצור ברחבי העולם, החליטה על שיפור המערך הלוגיסטי והתמקדות בנושא ניהול המלאי העולמי.

החברות הפועלות במדינות השונות הן למעשה חברות מקומיות שנרכשו לתוך הקבוצה ואינן חלק אינטגרלי שנבנה עם השנים ע"י החברה , אי לכך נוצר צורך לייצר תרבות ושפה משותפים לתכנון וניהול המערך הלוגיסטי העולמי תוך תהליך משמעותי של CHANGE MANAGEMENT.

חברת רסנר התמודדה על הפרויקט וזכתה בו בתחילת 2013 עת יצאנו לדרך.

בפעילותנו מול הנהלת החברה יצרנו את הפרמטרים והמדדים שלאורם תיבחן השרשרת העולמית של החברה.

כיום לאחר הטמעה של המערכת במדינות הליבה של החברה ניתן לציין את היתרונות הבאים עבור חברת "נטפים":

* נרשמו שיפורים משמעותיים במדדים המובילים של השרשרת בחברה

* מערכת ה-SO99+ תומכת בתהליך ה-S&OP בחברה

* הוכנסה אוטומציה רבה לתפעול השוטף של שרשרת האספקה, דבר המאפשר למתכננים ולמנהלים להתמקד בחריגים ובקבלת החלטות במקום באיסוף נתונים

* יצירת תהליכים אחידים ושפה משותפת בכל העולם

* מזעור אובדן מכירות עקב חוסר מלאי

* הורדת רמות המלאי המת בחברה

* שיפור יעילות הפלנרים ברחבי העולם

* קבלת תמונת מצב מדויקת ומלאה ברמה הגלובלית

תפריט נגישות